O programu

Srbija poseduje veliki potencijal biomase u poljoprivredi i šumarstvu za proizvodnju energije. Cilj Vlade Republike Srbije je da učini ovaj potencijal pristupačnijim i na taj način pomogne da se poveća udeo energije iz obnovljivih izvora. Toplane, kao i industrijska postrojenja i poljoprivredna gazdinstva pokazuju sve veću zainteresovanost za korišćenje bioenergije za proizvodnju toplotne i električne energije.

Vlada Republike Srbije namerava da ovaj potencijal učini pristupačnijim i na taj način doprinese povećanju udela obnovljive energije. Udeo od 27% energije dobijene iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji primarne energije je određen kao cilj koji bi trebalo ostvariti do 2020. godine.

Program „Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji“ (GIZ DKTI) fokusira se na perspektive i izazove u razvoju tržišta bioenergije u Srbiji.

Cilj programa je da ojača kapacitete i stvori povoljno okruženje za održivo korišćenje bioenergije u Srbiji. Održivo korišćenje bioenergije doprinosi ruralnom razvoju i smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Oblasti delovanja:

Sinergija u pristupu ovog programa razvoju održivog tržišta bioenergije definiše se kroz pet oblasti delovanja:  

  1. Političko savetovanje → unapređenje okvirnih uslova za sektor bioenergije i usklađivanje zakonskih propisa i pravila
  2. Snabdevanje biomasom → razvoj lokalnih struktura za snabdevanje biomasom (proizvodnja ili prikupljanje, prerada, transport, skladištenje)
  3. Efikasno korišćenje drva za ogrev u domaćinstvima → povećanje efikasnosti korišćenja drva za ogrev u domaćinstvima putem promovisanja sušenja drva za ogrev i efikasnih šporeta/peći
  4. Razvoj projekta → pomoć srpskim i nemačkim investitorima u razvoju i sprovođenju različitih tipova inovativnih projekata u oblasti bioenergije (npr. sistem grejanja bioenergijom u javnim objektima, postrojenja na biogas, postrojenja za proizvodnju toplotne energije za industrijske potrebe)
  5. EU BioRes projekat  → ima za cilj uvođenje inovativnog koncepta logističkih centara za trgovinu biomasom tzv. BLTC (Biomass Logistic and Trade Centres) u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj na osnovu saradnje sa liderima u oblasti tehnologije iz Austrije, Slovenije, Nemačke i Finske.