„KeepWarm“ - Kofinansiranje kroz projekat u okviru programa EU Horizon 2020

Oblast delovanja

Projekat KeepWarm koji se finansira kroz programa EU Horizon 2020 stavlja fokus svog rada na povećanje efikasnosti sistema grejanja u centralnoj i istočnoj Evropi.
Cilj projekta je da se ubrzaju isplative investicije u modernizaciju sistema daljinskog grejanja u centralnoj i istočnoj Evropi (7 zemalja: Austrja, Hrvatska, Češka, Letonija, Srbija, Slovenija i Ukrajina).

 

KeepWarm has received funding from the European Union’s Horizon2020 research and Innovation programme under grant agreement No784966