Oblast delovanja

Tehnička podrška u realizaciji prelaka sistema grejanja na biomasu u javnim i privatnim objektima, biogas postrojenja i postrojenja na poljoprivrednu biomasu.

Aktivnosti

  • Tehnička podrška u realizaciji prelaka sistema grejanja na biomasu u javnim i privatnim objektima, biogas postrojenja i postrojenja na poljoprivrednu biomasu 
  • Tehničko savetovanje u domenu konstrukcije postrojenja i projektnog koncepta, prihvatljivih studija izvodljivosti za banku, logistički koncepti i procedure dobijanja licenci i dozvola
  • Povezivanje i razmena ideja između srpskih i međunarodnih kompanija i institucija
  • Podrška biogas udruženju