Dr STEPHAN HEIECK
Rukovodilac GIZ DKTI programa


RAINER SCHELLHAAS
“Snabdevanje biomasom”


SABINE ZIEM-MILOJEVIĆ
“Efikasno korišćenje ogrevnog drveta u domaćinstvima”


MILICA VUKADINOVĆ
“Razvoj projekata”


TANJA POPOVICKI
“Političko savetovanje”