04.04.2016. / PIROT

Objavljen javni poziv za izbor privatnog partnera na projektu “Zamena postojećih kotlova na lož ulje kotlovima na biomasu i ugovorno isporučivanje toplotne energije u objektima mlekarske škole “Dr Obren Pejić”, OŠ “Sveti Sava”, OŠ “Dušan Radović” i OŠ “8.Septembar” u opštini Pirot.

GIZ DKTI program pružio je podršku projektnom timu opštine Pirot u izradi studije izvodljivosti i izradi nacrta modela ugovora za JPP.

Dokumenta preuzeta sa portala javnih nabavki:

Konkursna dokumentacija