05.04.2016 / Beograd

GIZ DKTI program učestvovao je na stručnoj konferenciji "Biomasa i biogas u Srbiji", koja je organizovana od strane Delegacije nemačke privrede u Srbiji.

Program konferencije