GIZ DKTI program organizovao je srpskim operaterima biogas postrojenja učešće na međunarodnoj obuci o biogas postrojenjima, od 11-15. aprila 2016.godine u Nemačkoj.

Četiri operatera biogas prostrojenja iz Srbije je učestvovalo na međunardnoj obuci na Univerzitetu u Hohenhajmu u Nemačkoj.

Kompletan proces upravljanja biogas postrojenjima bio je obuhvaćen obukom, počevši od samog koncipiranja projekata, izbora tehnologije na osnovu dostupnosti supstrata, bioloških procesa, itd. Obrađene su teme kao što su tehnologije merenje i praćenja procesa, generisanje toplotne i električne energije, kao i iskustva u izboru materijala koji se koriste za izgradnju postrojenja. Poseban akcenat stavljen je na bezbednosne i ekološke aspekte funkcionisanja biogas postrojenja.

Agenda