21.04.2016.god., Beograd

Milica Vukadinović, rukovodilac komponente "Razvoj projekata" GIZ DKTI programa, učestovavala je na Konferenciji o biogasu u okviru RENEXPO-a.

Više informacija: http://www.renexpo-belgrade.com/biogas.html

Agenda