20-22.05.2016., Zlatar

Rainer Schellhaas, GIZ DKTI, prezentovao je potencijale biomase u Srbiji na događaju "Pametni gradovi - potencijali biomase u Srbiji", koji je organizovao Fridrich Naumann fondacija Zapadni Balkan.

Događaj na Zlataru je deo projekta "Pametni gradovi 2014 – 2018." na Zapadnom Balkanu, finansiran od strane nemačkog ministarstva za ekonomiju i razvoj, koji sprovodi Fridrich Naumann fondacija.

Projekat Pametni gradovi obrađuje teme koje se tiču uticaja klimatskih promena na urbane oblasti kroz saradnju sa relevantnim akterima i organizacijama civilnog društva iz regiona. Kroz promociju koncepta pametnih gradova projekat se bavi izazovima i mogućnostima u ključnim oblastima, poput energetske efikasnosti, korišćenje biomase, upravljanje resursima, inovacije, konkurencija i preduzetništvo.