Privatne šume u Srbiji imaju značajan potencijal, ali se i dalje bore sa mnogim preprekama.

Šume privatnih vlasnika često su podeljene na male parcele sa nerazvijenom infrastrukturom. Pored toga, privatne šume nisu industrijske, njihovi vlasnici su nedovoljno informisani i, u određenoj meri, ravnodušni prema mogućnostima saradnje i pogodnostima koje se mogu postići zajedničkim delovanjem.

Regionalna Razvojna Agencija Zlatibor je u sredu, 21.07.2017. u opštini Lučani organizovala obuku privatnih šumovlasnika na temu regulatornog okvira koji ima uticaj na osnivanje udruženja privatnih šumovlasnika, uslugama koje bi udruženje moglo da obavlja i finansiranju udruženja.