Tri treninga u junu i julu 2017. godine održana su na Zlataru, Zlatiboru i u Nišu. Ukupno 44 učesnika iz JP Srbijašume, NP “Tara” i Regionalne razvojne agencije “Zlatibor” su uspešno završili trening.

Učesnici su obučeni da efektivno promovišu implementaciju održivih lanaca snabdevanja biomasom, prilagođenih lokalnim uslovima. Obučeni su da promovišu menadžment u šumarstvu u vezi sa projektima povezanim sa energetikom, da planiraju i implementiraju kriterijume održivosti u okviru lanaca snabdevanja za toplane i domaćinstva. Osposobljeni su da pružaju savetodavne usluge privatnim šumovlasnicima, proizvođačima i dobavljačima drvne biomase u vezi učešća u održivim lancima snabdevanja biomasom.