Nakon 44 meseca aktivnosti, komponenta 3 „Efikasno korišćenje ogrevnog drveta u domaćinstvima“ u okviru srpsko-nemačkog programa saradnje „Razvoj održivog tržišta biomase u Srbiji“ je uspešno okončana.

Komponentu je sprovodio tim pod vođstvom E4tech, međunarodne strateške konsultantske kompanije fokusirane na održivu energiju. Glavni cilj sprovedenih aktivnosti je bio unapređenje efikasnosti upotrebe ogrevnog drveta u domaćinstvima. Kampanja za podizanje svesti je sprovedena u odabranim pilot regionima Leskovac i Vlasotince („region južna Srbija“), kao i u Užicu i Bajinoj Bašti („region jugozapadna Srbija“). Opštine Ivanjica i Nova Varoš služile kao „kontrolni regioni“ prilikom ocene uticaja aktivnosti projekta. Reprezentativna naknadna anketa domaćinstava je otkrila da je u grejnoj sezoni 2016/17. godine 22,4% domaćinstava u pilot regionma koristilo ogrevno drvo na efikasan način, što je povećanje u odnosu na polaznu vrednost od 1% koja je izmerena u okviru studije sprovedene 2013/14.godine. Ovo predstavlja postignuće iznad ciljne vrednosti od 15% koja je utvrđena na početku projekta. Poređenja radi u kontrolnom regionu gde Komponenta 3 nije bila aktivna, samo 3,8% domaćinstava koja koriste drvo za ogrev je efikasno koristilo gorivo u grejnoj sezoni 2016/17. godine. Sve pojedinosti u pogledu metodologije, pristupa i rezultata su dostupni u Istraživanju domaćinstava u 2017. godini koje se nalazi na veb sajtu Programa.

Osim aktivnosti u okviru kampanje za povećanje svesti sprovedene u pilot regionima, Komponenta 3 je načinila pomak u unapređenju kvaliteta infrastrukture za drvna goriva i kućne uređaje za sagorevanje drveta kao što su šporeti, peći i kotlovi prevođenjem važećih EN standarda na srpski jezik i obezbeđivanjem mera za unapređenje kapaciteta kao što su obuke i studijska putovanja za institucije koje se u Srbiji bave testiranjem.

U vidu podrške opštem razvoju ove industrije u Srbiji, tim organizacije E4tech je objavio Studiju tržišta 2017.godine. Studija daje detaljan pregled tržišta drvnih goriva i tehnologija za sagorevanje sa ključnim podacima koji se odnose na aspekte proizvodnje i kvaliteta.

Projektni tim je takođe bio aktivno uključen u rad resurnih ministarstava kako bi naglasio ključnu ulogu politike u unapređenju efikasne upotrebe ogrevnog drveta u domaćinstvima. U aktivnosti komponente je bila uključena RES Fondacija.