Analiza prelaska sistema grejanja na drvnu biomasu u Narodnom pozorištu u Užicu prezentovana je početkom oktobra 2017.godine.

Studija je rezultat zajedničkog rada projekta Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji i predstavnika gradske uprave Užica. Ova studija je prvi korak ka realizaciji prelaska grejnog sistema u pozorištu u Užicu gde će se koristiti obnovljiv izvor energije, čime se ostvaruje pozitivan uticaj na životnu sredinu, doprinosi uštedama u lokalnom budžetu kao i lokalnom ekonomskom razvoju.