U petak, 11.maja, u Beogradu održan je skup na temu „Kako uspešno i efikasno realizovati prelazak na korišćenje toplotne energije iz biomase u javnim objektima?”. Skup je organizovan od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ u okviru programa Nemačko-srpske razvojne saradnje „Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji“.

Na skupu je prisustvalo 25 predstavnika lokalnih samouprava. Cilj skupa bio je razmena iskustava i primera dobre prakse u oblasti prelaska na biomasu za grejanje javnih objekata. Centralna tema sastanka bila je iskustvo Grada Pirota, koji je kroz javno-privatno partnerstvo, uz podršku GIZ-a, realizovao program zamene kotlova na lož ulje kotlovima na biomasu u četiri škole. Predstavnici lokalne sampouprave Pirot govorili su o najvećim izazovima tokom izrade i nakon primene ovog projeka.