Trening o utvrđivanju kvaliteta i kontroli kvaliteta drvne sečke održaće se u Priboju u petak, 01. juna 2018. Organizatori treninga su Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Opština Priboj i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Na treningu će prisustvovati oko 30 proizvođača i krajnjih korisnika drvne sečke. Praktičan primer uzimanja i pripreme uzorka, kao i pojednostavljene metode za utvrđivanje sadržaja vode i distribucije veličine čestica izvešće Đorđe Marić, trener koji je obučen za kontrolu kvaliteta na Fakultetu primenjenih nauka i umetnosti (HAWK) u Nemačkoj. Cilj ovog treninga je efikasno i sigurno korišćenje biomase u budućim postrojenjima.