Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima i Opštinom Priboj održala je 1. juna 2018. godine u Priboju trening o utvrđivanju kvaliteta i kontroli kvaliteta drvne sečke.

Na treningu su učestvovali predstavnici toplana iz Priboja, Prijepolja i Nove Varoši, kao i proizvođači drvne sečke. Trening je počeo predavanjem o teorijskim osnovama i standardima kvaliteta drvne sečke. Predavanja, kao i prakrtične primere izveo je Đorđe Marić, trener obučen za kontrolu kvaliteta na Fakultetu primenjenih nauka i umetosti (HAWK) u Nemačkoj. U okviru praktičnog dela treninga prvo je u prostorijama kompanije Jela Star u Prijepolju prikazan primer pravilnog pripremanja uzorka drvne sečke, a potom je na pripremljenom uzorku prikazano određivanje klase drve sečke, u okviru čega je utvrđen sadržaj vode i distributivna veličina čestica. Na kraju treninga završnu reč je imao Siniša Đerić, predstavnik Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, koji je govorio o osnovnim elementima prilikom nabavke drvne sečke.