Opština Priboj započela je izgradnju kotlarnice na drvnu sečku koja će obezbediti kvalitetnije i jeftinije grejanje pet javnih objekata u ovom gradu. 

Nova kotlarnica na biomasu kapaciteta 1,8 MW snabdevaće energijom dve osnovne ,dve srednje škole i ambulantu Doma zdravlja. Početak rada nove koltlarnice se očekuje u drugom delu predstojeće grejne sezone.Finansijsku pomoć za izgradnju nove kotlarnice na drvnu sečku Opština Priboj je dobila od Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Republike Srbije. Tehničku podršku projektu pružila je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. Izgradnja nove kotlarnice na drvnu sečku je druga faza strateškog plana razvoja Opštine Priboj.  Cilj  Opštine je da se u sistemu gradskog grejanja zameni upotreba fosilnih goriva biomasom. Time će se građanima obezbediti sigurnije, zdravije i jeftinije grejanje. U prvoj fazi projekta, kotlarnica u starom delu grada, koja toplotom snadbeva školu, predškolsku ustanovu, kulturni centar i zgradu opštinske uprave, prešla je 2016. godine na upotrebu peleta. Takođe, ova opština je jedna od 10 koje su prošle godine potpisale ugovor o realizaciji projekta prelaska gradske toplane sa fosilnih goriva na korišćenje biomase. Izgradnja nove gradske toplane počeće sledeće godine na jesen. Time će u Priboju biti zaokružen celokupan sistem daljinskog grejanja na biomasu.