21. Septembra 2018. godine u Beogradu potpisan je Sprazum o saradnji između Programa UN za razvoj (UNDP) i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ).

Sporazum predviđa proširenje saradnje, kao i koordinaciju aktivnosti usmerenih ka smanjenju emisije štetnih gasova.