Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa Ministarstvom za životnu sredinu, klimu i energetiku Baden-Virtemberga organizovala je studijsko putovanje u Štutgardu od 25. do 28. novembra 2018. godine. 

Cilj putovanja je jačanje kapaciteta Republike Srbije za implementaciju regulativa EU u nacionalno zakonodavstvo. Učesnici na ovom putovanju su bili predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva za evropske integracije Republike Srbije.