Institut za nuklearne nauke Vinča organizuje 30. i 31. januara 2019. savetovanje na temu "Biomasa i njeno korišćenje u sistemima daljinskog grejanja".

Dvodnevno savetovanje je u okviru međunarodnog projekta "Unapređenje sistema daljinskog grejanja u istočnoj Evropi - KeepWarm", koji koordinira GIZ. Cilj projekta je da podrži modernizaciju sistema daljinskog grejanja radi poboljšanja njihove energetske efikasnosti i smanjenja emisije gasova staklene bašte. Projekat je ustanovljen u cilju direktnog pružanja usluga malom broju postrojenja za daljinsko grejanje. Odabrani sistemi u Srbiji koji će biti korisnici usluga ovog projekta su toplane u Šapcu, Novoj Varoši, Bajinoj Bašti, Priboju, Pirotu, Valjevu i Majdanpeku. Međutim, alati i kapaciteti koji će se ustanoviti svakako mogu biti od značaja za druge toplane i operatere u Srbiji, uz pomoć Poslovnog udruženje toplana koje je takođe korisnik ovog projekta. U nastavku se nalazi program savetovanja.