U četvrtak 19. februara 2019. GIZ DKTI Program “Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji” organizovao je drugu po redu radionicu za predstavnike Uprave za agrarna plaćanja.

Radionica sa temom „Proizvodnja energije iz biomase kao obnovljivog izvora energije“ održana je u Srpskom Itebeju. Sam cilj radionice je bio da se predstavnicima Uprave za agrarna plaćanja predoče osnove biogas tehnologije, kao i doprinos ovih projekata ruralnom razvoju. Takođe, do detalja su razmatrani benefiti koje imaju farmeri od ovih projekata, kao i njihov uticaj na ispunjenje nacionalnih strategija, ciljeva održivog, ruralnog i socijalno ekonomskog razvoja, kao i na zaštitu životne sredine. Prva radionica ovog tipa je održana 7. marta 2019. kao nastavak težnje da se ovi projekti predstave IPARD timu, u okviru Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji postoji od 2017. godine. Na samom kraju, polaznici i prve i druge radionice su imali priliku da posete biogas postrojenje u Česteregu i da steknu dodatna znanja o biogas tehnologiji na samom terenu.