Dana 31.05.2019. u svečanoj sali Gradske uprave Grada Pirota održan je panel pod nazivom "Kako uspešno i efikasno realizovati prelazak na korišćenje toplotne energije iz biomase u javnim objektima".

Panel diskusiju organizovao je GIZ DKTI projekat "Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji" uz podršku Grada Pirota. Događaj je okupio predstavnike gradova i opština, pre svega energetske menadžere, koje planiraju prelazak na korišćenje biomase za grejanje javnih objekata. Sam cilj panela je bio pokretanje diskusije o alatima neophodnim za implementaciju projekata prelaska na korišćenje biomase za grejanje u javnim objektima kroz model javno-privatnog partnerstva. Takođe, projektni tim iz Pirota je podelio svoja iskustva vezana za realizaciju ovakvog projekta sa izabranim privatnim partnerom. Naime, u tri osnovne i srednjoj medicinskoj školi u Pirotu je 2017. godine uspešno realizovan projekat zamene postojećih kotlova na lož ulje sa kotlovima na biomasu, što je prvo formirano javno-pivatno partnerstvo (PPP-ESCO) za isporuku toplotne energije u Srbiji. Na samom kraju skupa učesnici su imali priliku da posete kotlarnice u okviru škola, u kojima se ove godine uspešno završila druga grejna sezona sa novim energentom.