22. oktobra 2019. godine u Priboju je puštena u rad nova toplana na drvnu sečku, kapaciteta 1,8 MW.

Reč je toplani na drvnu sečku koja će grejati osnovne škole „Vuk Karadžić“ i „Desanka Maksimović“, Mašinsko-elektrotehničku školu i Gimnaziju, kao i Dečiji dispanzer.

Izg
radnja nove toplane finansirana je iz fondova Vlade Republike Srbije, posredstvom Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Vrednost ove investicije je 126 miliona dinara, a tehničku podršku projektu pružila je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Na ovaj način Opština Priboj je u značajnoj meri unapredila grejanje na svojoj teritoriji, ali je istovremeno ostvarila velike pomake u ekonomskom razvoju i racionalnijem trošenju budžeta.

Pribojski privrednici su se nabavkom opreme za proizvodnju drvne sečke uključili u projekat. Na taj način se sirovina nabavlja na lokalu, a to podrazumeva i sigurnost u snabdevanju i nova radna mesta.

Puštanje u rad ove toplane samo je deo većeg projekta čiji je cilj da se u Priboju u potpunosti pređe na ekološke vidove grejanja.

Krenulo se od male kotlarnice na pelet, kapaciteta 0,9 MW. Trenutno je na redu je i treća faza projekta u okviru koje je nedavno zaključen trilateralni ugovor sa Nemačkom razvojnom bankom KfW, Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom finansija. Radi se o kotlarnici kapaciteta od 8 MW i investiciji vrednoj 6 miliona evra.

Takođe, primer iz Priboja predstavljen je nedavno i na međunarodnoj konferenciji o biomasi i energetici u Berlinu.