U petak, 25. oktobra 2019.godine, u Preševu je održana prezentacija studije o potencijalu biomase i logistici nabavke drvne sečke, kao i trening o kontroli kvaliteta drvne sečke.

Na presentaciji studije prisustvovali su predstavnici Opštinske uprave Preševo. Studija je pokazala kapacitete za nabavku sirovine u bližoj okolini opštine, kao i potencijalne dobavljače drvne sečke.

Nakon prezentacije studije, predstavnici biomasnog udruženja SERBIO održali su i trening o kontroli kvaliteta drvne sečke za predstavnike opštine, kao i za tehnička lica koja bi radila u budućoj kotlarnici.

Reč je o uprošćenoj metodi za brzu proveru dva osnovna parametra kvaliteta drvne sečke – sadržaja vode i distributivne veličine čestica. Polaznici treninga su dobili adekvatnu literaturu i uputstva, na osnovu čega će kasnije biti u mogućnosti da odrede sami kvalitet i klasu drvne sečke u skladu sa zvaničnim standardima.