U organizaciji Udruženja Biogas Srbija , Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije i Udruženja Biogas Nemačka, 30.10.2019. godine održana je panel konferencija "Razvoj i uticaj mera na održivi rast biogas sektora u Srbiji".

Udruženje Biogas Srbija je reprezentativna asocijacija u sektoru obnovljivih izvora energije i sa Nemačkom biogas asocijacijom sarađuje na partnerskom projektu osnaživanje i stabilizaciji biogas sektora u Srbiji . Glavni motiv organizacije ove panel konferencije je promocija i isticanje značaja biogas sektora u Srbiji, kao i razmena iskustava ključnih učesnika u ovom sektoru, a u cilju definisanja predloga za unapređenje i održivi razvoj sektora proizvodnje biogasa. Na konferenciji su učestovali predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, predstavnici Udruženja Biogas Srbija, predstavnici Udruženja Biogas Nemačka, predstavnici organizacija: GIZ DKTI, UNDP, IFC, EBA, kao i predstavnik Ambasade Nemačke u Srbiji. Na panel diskusiji pod nazivom "Buduće podsticajne mere za održiv razvoj biogas sektora u Srbiji" ispred GIZ DKTI projekta "Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji" GIZ DKTI učestvovala je Milica Vukadinović, rukovodilac projekta.