Predstavnici Regionalne razvojne agencije Zlatibor i Radne grupe za biomasu i energetsku efikasnost Zlatiborske oblasti posetili su Hrvatsku u period 10. – 13.11.2019. godine u okviru projekta GIZ DKTI.

Studijska poseta je organizovana sa ciljem upoznavanja učesnika iz Zlatiborske oblasti, sa primerima dobre prakse u temi energetske tranzicije i definisanja modela za formalizaciju rada Radne grupe za biomasu i energetsku efikasnost Zlatiborske oblast (RGBEE).

Učesnici studijskog putovanja posetili su Hrvatsku gospodarsku komoru (HGK) gde se predstavila Udrugu proizvođača peleta, briketa i drvne biomase - CROBIO. Udruženje je punopravni član vodeće evropske asocijacije za biomasu, Bioenergy Europe i bavi se promocijom upotrebe biomase u Hrvatskoj. Drvna biomasa se u odnosu na potencijal veoma malo koristi u Hrvatskoj, pa Udruženje radi na edukativno-marketinškoj kampanji kako bi povećalo upotrebu biomase i pokušalo da smanji emitovanje gasova sa efektom staklene bašte u atmosferu, ali i povećalo efikasnost kroz smanjenu potrošnju energije.

Pored posete HGK, učesnici posete su proveli po jedan radni dan u Regionalnoj energetskoj agenciji Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) i Regionalnoj energetskoj agenciji Sjever u Koprivnici (REA Sjver) gde su se detaljno upoznali sa načinom nastajanja i funkcionisanja Agencija i poslovima kojima se bave, ali i brojnim  primerima realizovanih projekata u ovoj temi.

Tokom posete dogovorena je dalja saradnja usmerena ka prenosu znanja i iskustava iz Hrvatske u Srbiju sa ciljem pokretanja  prve regionalne energetske agencije te su sa oba domaćina, REGEA i REA Sjever, potpisani Memorandumi o saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor iz Srbije.

Na kraju studijskog putovanja učesnici su posetili pogon drvoprerađivačke industrije SHERIF GROUP u Glini.