U sredu, 17.06.2020.godine, održano je prvo u nizu on-line predstavljanje “Modela za procenu poboljšanja kvaliteta vazduha i smanjenja emisija GHG upotrebom biomase”. 

U okviru GIZ DKTI programa „Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji“ pripremljen je model za procenu emisija zagađujućih materija u vazduh i emisija gasova sa efektom staklene bašte iz sistema grejanja, usled prelaska na korišćenje biomase. Model je pre svega namenjen predstavnicima lokalnih samouprava, koji na relativno brz i jednostavan način mogu dobiti uvid u koristi koje prelazak na korišćenje biomase može imati na poboljšanje kvaliteta vazduha i ublažavanje klimatskih promena na lokalnom nivou. Model je od strane učesnka ocenjen kao izuzetno koristan.“