Skup pod nazivom “Kako održivo i efikasno obezbediti drvnu biomasu za dobijanje (toplotne) energije” održan je 16.septembra u Boru.

Na skupu su prisustvovali članovi Radne grupe za biomasu Istočne Srbije, odnosno predstavnici lokalnih samouprava, toplana, stručnih poljoprivrednih i službi za zaštitu životne sredine, komunalnih predužeća, kao i regionalni inspektori, vlasnici šuma, proizvođači biomase i kotlova za grejanje. Članovima radne grupe predstavljena je tema efikasne nabavke i korišćenja biomase za potrebe grejanja, nakon čeka je usledila diskusija.

Prvi skup radne grupe ovog tipa održan je u Knjaževcu, 24. juna, na kome je učestvovalo preko 40 učesnika. Na ovom skupu razgovaralo se o predostima upotrebe bioenergije. Zatim je učesnicima predstavljen GIZ DKTI projekat “Razvoj održivog tržišta bioenegije u Srbiji”, kao i realizovane aktivnosti na temu bioenergije u Zlatiborskom regionu zajedno sa Regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor.

Naredni sastanak Radne grupe za biomasu Istočne Srbije održaće se u petak, 2. oktobra u Zaječaru. Plan je da se na  ovom sastanku, između ostalog, razgovara o temama efikasnog sagorevanja drvne biomase u individualnim ložištima i o uticaju upotrebe biomase na kvalitet vazduha i klimatske promene.

Pomenuti skupovi su organizovani o strane Reginalne razvojne agencije Istočne Srbije RARIS u okviru projekta “Održivo korišćenje bioenergije u Istočnoj Srbiji” u  saradnji sa GIZ DKTI Programom.