U sredu 30. septembra održano je drugo u nizu predstavljanje Modela za procenu uticaja biomase na kvalitet vazduha i ublažavanje klimatskih promena. 

Sastanku su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava koji planiraju ili su već prešli na korišćenje biomase u malim mrežama za grejanje ili centralnim sistemima grejanja.

Na sastanku su prezentovane faze modela, koji predstavlja podršku u procesu donošenja odluka za prelazak na korišćenje biomase. Model predstavlja korak po korak vodič kroz procenu emisija i korišćenje rezultata procene za što veće koristi na poboljšanje kvaliteta vazduha i smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Pored toga na sastanku je detaljno prikazana upotreba MERBU Excel alata (Model for Emission Reduction from Biomass Usage) koji služi za procenu smanjenja emisija prelaskom na biomasu. Na taj način lokalne samouprave mogu na relativno brz i jednostavan način da dobiju uvid u ekološke koristi koje ima prelazak na korišćenje biomase.

Na osnovu reakcija učesnika i na osnovu dobijenih povratnih informacija, može se reći da će ovaj model naći svoju primenu, pre svega u proceni smanjenja emisija postojećih postrojenja, aplikaciji na različitim konkursima ili kao alat za promovisanje ekoloških koristi od prelaska na korišćenje biomase.