Prevod na srpski jezik sledećih brošura “Mala biogas postrojenja na tečni stajnjak” i “Grejanje na drvnu sečku – O čemu treba voditi računa” je dostupan u eletronskoj formi.

Izdavač: Stručna agencija za obnovljive resurse, registrovano udruženje (FNR) OT Gülzow, Hofplatz 1, 18276 Gülzow-Prüzen.

Brošuru “Mala biogas postrojenja na tečni stajnjak” možete preuzeti na sledećem linku: http://bioenergy-serbia.rs/images/Broschuere_Guellekleinanlagen_serbisch_web.pdf

Brošuru “Grejanje na drvnu sečku – O čemu treba voditi računa” možete preuzeti na sledećem linku: http://bioenergy-serbia.rs/images/Broschuere_Hackschnitzelheizungen_serbisch_web.pdf