O programu

Srbija poseduje veliki potencijal biomase u poljoprivredi i šumarstvu za proizvodnju energije. Cilj Vlade Republike Srbije je da učini ovaj potencijal pristupačnijim i na taj način pomogne da se poveća udeo energije iz obnovljivih izvora. Toplane, kao i industrijska postrojenja i poljoprivredna gazdinstva pokazuju sve veću zainteresovanost za korišćenje biomase za proizvodnju toplotne i električne energije.
 
Vlada Republike Srbije namerava da ovaj potencijal učini pristupačnijim i na taj način doprinese povećanju udela obnovljive energije. Udeo od 27% energije dobijene iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji primarne energije je određen kao cilj koji bi trebalo ostvariti do 2020. godine.
 
Program „Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji“ (GIZ DKTI) fokusira se na perspektive i izazove u razvoju tržišta bioenergije u Srbiji.
Cilj programa je poboljšanje okvirnih uslova i jačanje kapaciteta koji doprinose održivom korišćenju bioenergije i uspostavljanju održivog tržišta bioenergije u Srbiji.
 

Oblasti delovanja:

Program je struktuiran kroz sledeće oblasti delovanja:
 
  1. Političko savetovanje → Pružanje podrške uspostavljanju koherentnog okvira sa ciljem promovisanja bioenergije u Srbiji među političkim činiocima na različitim nivoima i u različitim sektorima
  2. Snabdevanje biomasom → Razvoj održivih lokalnih struktura za snabdevanje biomasom (proizvodnja ili prikupljanje, prerada, transport, skladištenje) za preduzeća na daljinsko grejanje koje će izvršiti konverziju na biomasu
  3. Razvoj projekta → Tehnička podrška u realizaciji prelaka sistema grejanja na biomasu u javnim i privatnim objektima, biogas postrojenja i postrojenja na poljoprivrednu biomasu
  4. Standardizacija → Utvrđivanje koherentnog sistema koji će obuhvatati tehničke standarde, modele ugovora i različite modele operacionalizacije bioenergetskih projekata
  5. Institucionalizacija → Uspostavljane sistema pružanja permanentnih konsultantskih i informativnih usluga, kao i organizacija i sprovođenje obuka pri lokalnim institucijama angažovanim na razvoju i realizaciji bioeneregetskih projekata.
  6. „Keep warm“ → Projekat u okviru programa EU Horizon 2020 sa ciljem povećanja efikasnosti sistema grejanja u centralnoj i istočnoj Evropi