MILICA VUKADINOVIĆ

Rukovodilac GIZ DKTI programa


MARIJANA NIKOLIĆ

Razvoj projekata u oblasti bioenergije


ALEKSANDRA PANTIĆ

Snabdevanje biomasom


MILICA ANDREJEVIĆ

Odnosi sa javnošću, mali sistemi daljinskog grejanja


ALEKSANDAR POPOVIĆ

Kvalitet vazduha


JELENA ALEKSIĆ

Administracija


SRĐAN DUJOVIĆ

Logistika

 


 

AMBERO / VPC Consulting                                         

Razvoj kapaciteta partnerskih organizacija

 

BILJANA VIDUKA

Rukovodilac projekta

 

MARTA MARKOVIĆ

Administracija