Finansije

Nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ)

Cilj BMZ-a je da ljudima omogući slobodu da kreiraju sopstvene živote tako što će samostalno donositi odluke i preuzimati odgovornost bez materijalnih poteškoća. Imajući ovaj cilj na umu, Vlada Nemačke pokušava kroz svoju razvojnu politiku da omogući da putem globalizacije svako dobije priliku.

www.bmz.de


Implementacija

KfW Razvojna banka

  
KfW Razvojna banka je vodeća nemačka razvojna banka i predstavlja sastavni deo KfW grupacije banaka. Naš glavni klijent je Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Danas je KfW jedan od najvećih finansijera na svetu u oblasti klimatske zaštite i očuvanja životne sredine. Prošle godine je 53 odsto (što je oko 2,8 milijardi Evra) svih novih angažovanih sredstava KfW Razvojne banke namenjeno finansiranju inicijativa u oblasti životne sredine i klime.

www.kfw-entwicklungsbank.de

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Kao savezno telo, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, pruža podršku Vladi Nemačke u ostvarenju njenih ciljeva u oblasti međunarodne saradnje za održivi razvoj.
GIZ je prisutan u preko 130 zemalja u Africi, Aziji, Južnoj Americi, na Mediteranu i na Bliskom Istoku kao i u Evropi, Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji.

Ova kompanija ima svoje kancelarije u 87 zemalja širom sveta i zapošljava oko 13.000 ljudi od kojih 10.000 pripada lokalnom stanovništvu. 

www.giz.de


Politički partneri

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima je glavni politički partner nemačko-srpskog razvojnog programa "Razvoj održivog tržišta bionergije u Srbiji". To je novo telo Vlade Republike Srbije čiji je posao upravljanje projektima obnove i pružanja pomoći nakon elementarnih i drugih nepogoda, a pre svega projektima obnove više hiljada predškolskih, školskih, zdravstvenih, kao i ustanova socijalne zaštite.

www.obnova.gov.rs

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,


www.minpolj.gov.rs

Ministarstvo rudarstva i energetike i


www.mre.gov.rs

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije


www.ekologija.gov.rs

su glavni implementacioni partneri na političkom nivou.    

Vlada Srbije se obavezala da postigne ciljeve koje je odredila Energetska zajednica, što znači da do 2020. godine udeo obnovljivih izvora energije u potrošnji energije dostigne 27% a upotreba biomase bi trebalo značajno da se poveća, naročito u novim postrojenjima za proizvodnju toplotne i električne energije i u sistemima daljinskog grejanja. Srbija ima značajan potencijal za korišćenje obnovljivih izvora energije, naročito biomase. Međutim, osim za grejanje domaćinstava i donekle proizvodnju toplotne i električne energije u industriji, šumski i poljoprivredni potencijal biomase se ne koristi u dovoljnoj meri. Potencijal šumske biomase u Srbiji je veoma visok u zapadnom, istočnom i južnom delu zemlje, dok severni deo pruža brojne mogućnosti za razvoj energetskog projekta u kojem bi se koristila poljoprivredna biomasa kao i razvoj šumskih energetskih plantaža na poljoprivrednom zemljištu koje nije podesno za poljoprivrednu proizvodnju.


Partneri u sprovođenju programa u Srbiji

Institucije i kompanije iz javnog i privatnog sektora, opštine i organizacije civilnog društva predstavljaju glavne partnere u sprovođenju ovog programa.