O oblasti delovanja

Institucionalni i regulatorni kapaciteti i okvirni uslovi za održivo korišćenje bioenergije biće unapređeni putem savetodavnih usluga u oblasti politike (npr. harmonizacija zakonodavstva itd.)

Aktivnosti

  • Razvoj politika i strategija na nacionalnom i lokalnom nivou
  • Usklađivanje i/ili uvođenje zakonskih propisa i standarda u oblasti bioenergije
  • Podizanje svesti i komunikacija sa zainteresovanim stranama na nacionalnom i lokalnom nivou