PočetakPublikacije

Publikacije

Prezentacije

 

Studije

 

Prilog 1: Upitnik za domaćinstva
Prilog 2:Merenje stepena korisnosti malih ložnih uredjaja

 

Video materijal