O oblasti delovanja

Preduzeća za daljinsko grejanje (toplane) koriste ugalj, gas ili mazut za proizvodnju toplotne a u nekim slučajevima takođe i električne energije. Studije pokazuju da ima dovoljno dostupne biomase u područjima oko mnogih toplana kako bi se ograničila upotreba fosilnog goriva za proizvodnju toplotne i električne energije.

Ova oblast delovanja ima za cilj da unapredi održivi lanac snabdevanja biomasom, koristeći različite izvore čvrste biomase, kao što su poljoprivredni ostaci (slama), šumski ostaci i energetski zasadi. Biomasa se mora obraditi za konkretne potrebe toplana i predstavlja ekološki i ekonomski razumno rešenje.

Aktivnosti

1. Razvoj lokalnih struktura za snabdevanje biomasom (proizvodnja ili prikupljanje, prerada, transport, skladištenje) u izabranim regionima

  • Identifikacija izvora, snabdevača i prerađivača biomase
  • Organizacioni razvoj (OR) – konsultantske usluge za prerađivače i distributere

2. Savetovanje preduzeća za daljinsko grejanje i snabdevača koji sklapaju ugovore o snabdevanju biomasom

  • Savetovanje partnera u pregovorima oko ugovora
  • Organizacija ekskurzije u (Nemačku) energanu na biomasu (mera za razvoj ljudskog kapitala)

3. Podrška osnivanju javnih/privatnih preduzeća za snabdevanje biomasom

  • Organizacioni razvoj (OR) – konsultantske usluge za prerađivače i distributere

4. Savetovanje i obuka za snabdevače biomasom u pogledu održive eksploatacije biomase

  • Savetovanje snabdevača za odabir područja u vezi sa ekološkim i ekonomskim aspektima
  • Obuka za vlasnike šuma, upravljače šumama i organizacije poljoprivrednika za ekološki održivo korišćenje ostataka (mera za razvoj ljudskog kapitala)
  • Unapređenje kvaliteta infrastrukture

5. Nadzor nad poreklom i održivosti korišćenja biomase

  • Razvoj/odabir koncepta i tehničkog rešenja
  • Uspostavljanje procedura za toplane i prerađivače/snabdevače

Odgovorna osoba:

Rainer Schellhaas
Rukovodilac komponente

rainer.schellhaas@giz.de