Pet energetskih menadžera učestvovala su na petodnevnom workshopu "Uvod u bioenergetska postrojenja" u okviru RENAC Letnje škole zelene energije u Berlinu. Evo i njihovih utisaka.

U cilju promovisanja održivog korišćenja bioenergije u opštinama u Srbiji, GIZ DKTI program je raspisao javni poziv za opštinske energetske menadžere u Srbiji za učešće na petodnevnom workshopu “Uvod u bioenergetska postrojenja”. Workshop je trajao od 31.08.-04.09.2015.godine u Berlinu (Nemačka) u okviru RENAC Letnje škole zelene energije.

Workshop je obuhvatao predavanja o bioenergiji, bioenergetskim projektima manjih srazmera, mikrofinansiranju energetskih projekata, dizajniranju biogas postrojenja, razvoju projekata na biomasu (sa ekonomskim i finasijskim aspektom projekata), kao i posetama sledećim postrojenjima:
-    Biogas postrojenje (15.000 m3/d proizvodjnje biogasa (65% CH4 sadržaj)/ CHP jedinica od 616 KWel i 834 kWth) kao i
-    Elektrana na biomasu (35% efikasnosti, proizvodnja električne energije od 160.000MW/a, 120.000t/a od drvnog ostatka i neobradivnog drveta)

Izjave učesnika studijskog putovanja:

  • "Studijsko putovanje pruža mogućnost za sticanje novih znanja iz oblasti korišćenja i proizvodnje biomase i biogasa, kao i za razmenu iskustava sa kolegama iz drugih gradova i država. Stečeno znanje i kontakti sa kolegama, pomoći će u razvoju projekata, koji su od važnosti za grad. Pored stručne strane, studijsko putovanje pruža mugoćnost razgledanja Berlina." - Jelena Nikolić, samostalni stručni saradnik (Gradska uprava Kruševac)
     
  • "Utisci  su fenomenalni. Znanja iz oblasti  obnovljivih izvora energije koristiće mi za promovisanje I izgradnju postrojenja za proizvodnju biogasa i električne energije od organskog otpada I drvne biomase na teritoriji opštine Ivanjica." - Aleksandar Radonjić, saradnik za energetiku I zaštitu životne sredine I implementaciju infarstrukturnih projekata (Opštinska uprava Ivanjica)
     
  • "Veoma mnogo mi znači što mi je GIZ pružio priliku da pohađam Letnju školu zelene energije na RENAC akademiji u Berlinu, gde sam stekla teorijska znanja u oblasti bioenergije, a nakon toga i videla rad nekoliko postrojenja koja koriste biomasu u energetske svrhe, što je od neprocenjivog značaja. Shvativši koliko su velike mogućnosti za korišćenjem različitih vidova biomase i različitih tehnologija, promenila mi se svest o bioenergiji u pozitivnom smislu. Svojim angažovanjem  u okviru Sekretarijata učiniću sve kako bih promovisala bioenergiju u cilju povećanja korišćenja biomase i realizacije što većeg broja projekata na teritoriji AP Vojvodine." - Branislava Zubić, samostalni stručni saradnik i za opštu energetiku (Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine Vojvodine)
     
  • "Organizacija putovanja i programa samog kursa je bila na zavidnom nivou. Kurs mi je pomogao da objedinim i proširim postojeće znanje o bioenergiji. Uzivala sam u druzenju i razmeni iskustava i znanja sa kolegama iz struke i sigurna sam da ce mi ovo iskustvo pomoci u buducem profesionalnom radu." - Višnja Đukić, stručni saradnik za energetsku efikasnost (JP „Direkcija za izgradnju“ Vrbas, Kancelarija za energetski menadžment)