Bajina Bašta - grejanje na biomasu u budućnosti

-     Lokalno gorivo, lokalni poslovi

Projekat prelaska toplane na biomasu neophodan je za Bajinu Baštu, podjednako iz ekonomskih i ekoloških razloga, naglašeno je na radionici koju su zajedno organizovali opština Bajina Bašta, toplana „JP BB Term“ i GIZ DKTI program.

Predsednik opštine, gospodin Radomir Filipović, objasnio je kako će se situacija razvijati. Sledeći korak bi bio uspostavljanje saradnje sa bankom kao i razgovori sa odgovarajućim snabdevačima drvne biomase. Predstavnici Nacionalnog parka Tara su predstavili aktuelne mogućnosti i obim proizvodnje nacionalnog parka i izrazili interesovanje za saradnju sa toplanom.

Gospodin Rainer Schellhaas, rukovodilac komponente Snabdevanje biomasom, ukazao je da bi toplana u Bajinoj Bašti među prvima u Srbiji mogla preći na biomasu.

Predstavnik kompanije IEE predstavio je njihovo iskustvo u osnivanju i upravljanju preduzećem za daljinsko grejanje na biomasu u Gradiškoj, Bosna i Hercegovina. Gospodin Đaković, profesor Univerziteta Novi Sad, naveo je rezultate logističke studije za Bajinu Baštu dok je gospodin Jerotić, energetski menadžer, predstavio poslovni model prihvatljiv za banku, od snabdevanja do proizvodnje.

Učesnici, među kojima su bili i predstavnici kompanija za preradu drveta, imali su šansu da dalje razgovaraju i osmisle potencijalnu saradnju.