GIZ DKTI program organizovao je petodnevnu radionicu na temu “Ekonomska analiza i dimenzionisanje sistema za proizvodnju biogasa”od 28.09.-02.10.2015.
Dvadeset srpskih inženjera učestvovalo na radionici. Neki od njihovih utisaka sa radionice su:

“Radionica je bila odlična, vrlo informativna i dobro organizovana. Predavači su bili iskusni stručnjaci iz oblasti biogasa, koji su dali svoj maksimum kako bi podelili svoje kako teoretsko i praktično znanje, tako i iskustva sa velikog broja projekata realizovanih širom sveta. Dvadeset učesnika su dobro selektovani, to su bili predstavnici raznih sektora i zainteresovani da saznaju što više o biogas temi, da prošire svoja znanja o procesima proizvodnje biogasa, svaki prilazeći temi iz svog ugla delovanja i pritom pomažući ostalima da prošire svoja sagledanja i da što bolje razumeju temu. Posete postrojenjima organizovane poslednji dan radionice su bile vrlo korisne i pružile konkretni uvid u rad biogas postrojenja.  Vrlo prijatan workshop, ali ja nisam očekivala ništa manje od GIZ-a! To je bio i jedan od razloga zašto sam se prijavila na radionicu znajući da ću na taj način korisno provesti svoje vreme.”, rekla je M.A.Sc. Sanja Petrovic, ENERGOPROJEKT ENTEL a.d.