GIZ DKTI program je učestvovao na 8. Forumu finansiranja energetike Balkana održanog od 20-21.10.2015 u Beogradu.

Thomas Mitschke je drugog dana foruma predstavio Razvoj i izgradnju izvodljivih projekata obnovljivih izvora energije: realni i izvodljivi projekti biogasa u Srbiji.

Prezentacija