GIZ DKTI komponenta "Efikasno korišćenje ogrevnog drveta u domaćinstvima u Srbiji" predstavljena na UNECE/FAO konferenciji
- Više toplotne energije, sa manje drveta - ("More heat with less wood"), 06-07. oktobar 2015., Ženeva

U Ženevi je od 06-07. oktobra 2015. godine održana međunarodna konferencija pod nazivom ''More heat with less wood'' u organizaciji sekcije za šume i drva Ujedinjenih Nacija (UNECE). Na konferenciji su prezentovana iskustva i rezultati 13 projekata koji su realizovani u zemljama Jugoistočne Evrope i Centralne Azije, a koji se odnose na oblast povećanja efikasnosti korišćenja drvne energije.

Prvog dana konferencije učesnicima su prezentovani glavni rezultati komponente GIZ DKTI programa koja se odnosi na povećanje efikasnosti korišćenja ogrevnog drveta u domaćinstvima u Srbiji. Rezultate i iskustva u praktičnoj realizaciji ovog projekta su predstavili Milica Vukadinović i prof. Branko Glavonjić u svojoj prezentaciji pod naslovom ,,Poboljšanje efikasnosti korišćenja ogrevnog drveta u domaćinstvima – stečena iskustva iz Srbije’’. Posebna pažnja tokom izlaganja posvećena je konceptu i ciljevima projekta, aktuelnom stanju u pogledu efikasnosti korišćenja ogrevnog drveta u domaćinstvima u izabranim pilot regionima, praktičnim uputstvima i Vodiču za efikasno korišćenje ogrevnog drveta.

Na konferenciji je učestvovalo preko 50 učesnika iz regiona Jugoistočne Evrope i Centralne Azije kao i predstavnici Svetske zdravstvene organizacije, FAO organizacije, GIZ-a, pojedinih Instituta, Univerziteta i finansijskog sektora.

Više detalja o ovoj konferenciji se nalazi na web sajtu:


http://www.unece.org/index.php?id=37423#/