Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine APV, Novosadski sajam i CEDEF organizuju Međunarodne dane energetike i investicija od 28-29. oktobra 2015. godine u Novom Sadu.

GIZ DKTI program će učestvovati u panel diskusiji o novim modelima ugovaranja i finansiranja - JPP i ESCO modeli, kao i u delu konferencije koja je posvećena potencijalima bioenergije.

Program konferencije