Regionalna radionica "Kako unaprediti upotrebu bioenergije na Balkanu" održana je od 24-25.11.2015. u Radisson blue hotelu u Beogradu. Učestvovalo je više od 50 predstavnika iz 4 zemlje regiona (predstavnici javnih i naučnih institucija, nevladinih organizacija, međunarodnih organizacija i privatnih kompanija).

Na skupu su se obratili državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, gđa Stana Božović,  pomoćnik ministra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske gdin Goran Zubić, kao i rukovodilac GIZ DKTI programa u Srbiji, dr Thomas Michel. Odmah na početku skupa istaknut je značaj regionalne saradnje za dalje unapređenje uslova za korišćenje biomase i razvoj tržišta bioenergije u regionu.

Regionalna radionica omogućila je političkim akterima i stručnjacima iz regiona da identifikuju regionalne prednosti za korišćenje bioenergije na Balkanu, kao i da prodiskutuju o zajedničkim izazovima i neophodnim aktivnostima i/ili merama za unapređenje okvirnih uslova za korišćenje bioenergije u regionu.

Tokom radionice zaključeno je da je regionalna saradnja neophodna za uklanjanje regulatornih barijera na tržištu bioenergije, te su stoga zajedničke regionalne aktivnosti na ovom polju značajan mehanizam za mobilizaciju političkih donosioca odluka kaoi zalaganje za neophodne promene u okviru tržišta bioenergije.