18.12.2015.godine, Bačka Topola Zaključci Studije izvodljivosti "Zamena energenta za parni kotao u postrojenju kompanije Perutnina Ptuj-Topiko” predstavljeni su predstavnicima kompanije Perutnina Ptuj-Topika od strane gdina Hermanna Wieser-a.

U studiji izvodljivosti predstavljen je koncept instalacije jednog parnog kotla od 1,7 MWth na slamu od pšenice, soje i kukuruza za generisanje 5440 MWh pare po godini za potrebe procesa proizvodnje.
Prikazana je kompletna analiza dostupnosti i cena supstrata u regionu, investicijska struktura i procena ekonomske isplativosti uz mogućnost finansisiranja iz dva fonda: IPARD sa 50% granta i WeBSEFF sa 5-10% granta.

Investicija je izvodljiva, dokazane su mogućnosti velike uštede i pozitivnosg uticaja na životnu sredinu.

Prezentacija

Studija